×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler için;

  • Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri genel ve teknik Şartlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.


Primlerin Ödenmesi
Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır.

Hasar İhbarları
Sigortalılarımızın hasar oluştuktan sonra en geç 24 saat içerisinde TARSİM ÇAĞRI MERKEZİNE (0 212 444 82 77) hasar ihbarında bulunması gerekmektedir.

Hasar Tespiti ve Tazminat Ödemesi
Küçükbaş Hayvan Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanı en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak "Çiftlik Hayvanları Sigortaları Küçükbaş Hayvan Hasar Raporu"nu düzenler. Kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.

Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortasını Nasıl Yaptırabilirim?
Çiftçilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet' e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekelerini sigortalatmak için en yakın HALK SİGORTA A.Ş. Acentesine başvurabilir.
 
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nın size sunduğu teminat detaylarını öğrenmek için Tıklayınız

 

Detaylı bilgi edinebileceğiniz ilgili linkler :
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Genel Şartları